۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش نور الله

نخ و نقشه تابلو فرش نور الله یگانه فراز تبریز
آماده‌سازی
پرفروش
کد نخ و نقشه147
عرض82 سانتی‌متر (550 گره)
ارتفاع45 سانتی‌متر (300 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل165000
تعداد رنگ‌ها31 رنگ
تعداد رنگ ابریشم4 رنگ

قیمت نخ و نقشه405,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش نور الله شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 4 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 490,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 665,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 580,000 تومان

بازگشت