۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش الله

نخ و نقشه تابلو فرش الله
آماده‌سازی
کد نخ و نقشه149
عرض54 سانتی‌متر (360 گره)
ارتفاع89 سانتی‌متر (600 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل216000
تعداد رنگ‌ها13 رنگ
تعداد رنگ ابریشم2 رنگ

قیمت نخ و نقشه422,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش الله شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 2 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 515,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 740,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 640,000 تومان

بازگشت