۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد

نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد
آماده
کد نخ و نقشه153
عرض64 سانتی‌متر (430 گره)
ارتفاع40 سانتی‌متر (270 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل116100
تعداد رنگ‌ها48 رنگ
تعداد رنگ ابریشم5 رنگ

قیمت: 348,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 5 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 387,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 484,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 459,000 تومان

بازگشت