۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد

نخ و نقشه  تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه601
عرض92 سانتی‌متر (620 گره)
ارتفاع63 سانتی‌متر (420 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل260400
تعداد رنگ‌ها91 رنگ
تعداد رنگ ابریشم8 رنگ

قیمت نخ و نقشه480,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش گل سبد شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 8 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 545,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 679,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 634,000 تومان

بازگشت