۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان

نخ و نقشه  تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه609
عرض42 سانتی‌متر (280 گره)
ارتفاع59 سانتی‌متر (398 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل111440
تعداد رنگ‌ها77 رنگ
تعداد رنگ ابریشم5 رنگ

قیمت: 334,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش گل و گلدان شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 5 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 369,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 459,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 431,000 تومان

بازگشت