۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش گلهای لاله

نخ و نقشه  تابلو فرش گلهاي لاله ريخته یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه612
عرض52 سانتی‌متر (350 گره)
ارتفاع39 سانتی‌متر (260 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل91000
تعداد رنگ‌ها63 رنگ
تعداد رنگ ابریشم5 رنگ

قیمت: 315,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرشگلهای لاله شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 5 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 356,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 441,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 418,000 تومان

بازگشت