۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش یک سبد گل

نخ و نقشه  تابلو فرش يك سبد گل یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه614
عرض92 سانتی‌متر (620 گره)
ارتفاع67 سانتی‌متر (453 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل280860
تعداد رنگ‌ها96 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت: 471,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش یک سبد گل شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 10 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 534,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 661,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 627,000 تومان

بازگشت