۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش گل

نخ و نقشه  تابلو فرش گل یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه617
عرض54 سانتی‌متر (362 گره)
ارتفاع78 سانتی‌متر (527 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل190774
تعداد رنگ‌ها82 رنگ
تعداد رنگ ابریشم8 رنگ

قیمت: 408,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش گل شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 8 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 461,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 578,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 541,000 تومان

بازگشت