۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش گل ریخته

نخ و نقشه  تابلو فرش گل ريخته یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه622
عرض116 سانتی‌متر (780 گره)
ارتفاع60 سانتی‌متر (400 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل312000
تعداد رنگ‌ها103 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت: 512,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش گل ریخته شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 10 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 577,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 724,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 678,000 تومان

بازگشت