۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان

نخ و نقشه  تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز
آماده‌سازی
کد نخ و نقشه623
عرض40 سانتی‌متر (271 گره)
ارتفاع57 سانتی‌متر (380 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل102980
تعداد رنگ‌ها59 رنگ
تعداد رنگ ابریشم6 رنگ

قیمت نخ و نقشه315,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش گل و گلدان شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 6 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 356,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 441,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 418,000 تومان

بازگشت