۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش دسته گل

نخ و نقشه  تابلو فرش دسته گل یگانه فراز تبریز
آماده‌سازی
کد نخ و نقشه630
عرض33 سانتی‌متر (220 گره)
ارتفاع49 سانتی‌متر (330 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل72600
تعداد رنگ‌ها69 رنگ
تعداد رنگ ابریشم7 رنگ

قیمت نخ و نقشه291,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش دسته گل شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 7 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 321,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 397,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 372,000 تومان

بازگشت