۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش گلهای رنگارنگ

نخ و نقشه  تابلو فرش گلهاي رنگارنگ یگانه فراز تبریز
آماده‌سازی
کد نخ و نقشه631
عرض51 سانتی‌متر (340 گره)
ارتفاع70 سانتی‌متر (470 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل159800
تعداد رنگ‌ها92 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت نخ و نقشه391,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش گلهای رنگارنگ شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 10 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 441,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 548,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 515,000 تومان

بازگشت