۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش آبشار

نخ و نقشه تابلو فرش آبشار یگانه فراز تبریز
آماده‌سازی
کد نخ و نقشه210
عرض89 سانتی‌متر (600 گره)
ارتفاع62 سانتی‌متر (416 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل249600
تعداد رنگ‌ها72 رنگ
تعداد رنگ ابریشم6 رنگ

قیمت: 456,000 تومان

 

نخ و نقشه تابلو فرش آبشار شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 6 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 521,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 648,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 610,000 تومان

بازگشت