۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش باغ پدری

نخ و نقشه تابلو فرش باغ پدري یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه260
عرض82 سانتی‌متر (550 گره)
ارتفاع48 سانتی‌متر (320 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل176000
تعداد رنگ‌ها63 رنگ
تعداد رنگ ابریشم8 رنگ

قیمت: 405,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش باغ پدری شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 8 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 461,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 578,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 541,000 تومان

بازگشت