۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری منظره

نخ و نقشه تابلو فرش پل جنگلي يگانه فراز تبريز

85 در 45 سانتی‌متر - 83 رنگ

570 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رود و باغ يگانه فراز تبريز

74 در 52 سانتی‌متر - 52 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش غروب در كوهستان یگانه فراز تبریز

82 در 55 سانتی‌متر - 92 رنگ

550 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 436,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغچه پدر بزرگ یگانه فراز تبریز

49 در 32 سانتی‌متر - 47 رنگ

330 در 217 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 310,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش میهمان

60 در 36 سانتی‌متر - 51 رنگ

400 در 245 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 333,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فصل شکار

82 در 45 سانتی‌متر - 74 رنگ

550 در 300 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 405,000 تومان