۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش نیاز نوازش

نخ و نقشه تابلو فرش نياز نوازش یگانه فراز تبریز
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه305
عرض87 سانتی‌متر (582 گره)
ارتفاع111 سانتی‌متر (746 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل434172
تعداد رنگ‌ها85 رنگ
تعداد رنگ ابریشم8 رنگ

قیمت: 759,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش نیاز نوازش شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 8 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 849,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,100,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,034,000 تومان

بازگشت