۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش عطوفت

نخ و نقشه تابلو فرش عطوفت یگانه فراز تبریز
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه308
عرض119 سانتی‌متر (800 گره)
ارتفاع80 سانتی‌متر (540 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل432000
تعداد رنگ‌ها123 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت: 768,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش عطوفت شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 10 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 855,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,120,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,050,000 تومان

بازگشت