۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش نوای نی

نخ و نقشه تابلو فرش نواي ني یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه310
عرض137 سانتی‌متر (917 گره)
ارتفاع98 سانتی‌متر (655 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل600635
تعداد رنگ‌ها171 رنگ
تعداد رنگ ابریشم11 رنگ

قیمت: 961,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش نوای نی شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 11 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,079,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,339,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,276,000 تومان

بازگشت