۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو

نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه318
عرض106 سانتی‌متر (714 گره)
ارتفاع149 سانتی‌متر (1000 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل714000
تعداد رنگ‌ها130 رنگ
تعداد رنگ ابریشم8 رنگ

قیمت: 1,100,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 8 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,248,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,569,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,430,000 تومان

بازگشت