۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش در گلزار هستی

نخ و نقشه تابلو فرش در گلزار هستي یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه320
عرض104 سانتی‌متر (700 گره)
ارتفاع149 سانتی‌متر (1000 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل700000
تعداد رنگ‌ها135 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت: 1,080,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش در گلزار هستی شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 8 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,229,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,539,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,410,000 تومان

بازگشت