۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش سروش

نخ و نقشه تابلو فرش سروش یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه321
عرض74 سانتی‌متر (500 گره)
ارتفاع104 سانتی‌متر (700 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل350000
تعداد رنگ‌ها98 رنگ
تعداد رنگ ابریشم7 رنگ

قیمت: 615,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش سروش شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 7 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 704,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 888,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 799,000 تومان

بازگشت