۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش پاکدامنی یوسف

نخ و نقشه تابلو فرش پاكدامني يوسف یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه322
عرض86 سانتی‌متر (580 گره)
ارتفاع113 سانتی‌متر (760 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل440800
تعداد رنگ‌ها155 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت: 703,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش پاکدامنی یوسف شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 10 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 800,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,010,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 940,000 تومان

بازگشت