۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش می نوش

نخ و نقشه تابلو فرش مي نوش
کد نخ و نقشه324
عرض67 سانتی‌متر (450 گره)
ارتفاع94 سانتی‌متر (632 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل284400
تعداد رنگ‌ها64 رنگ
تعداد رنگ ابریشم4 رنگ

قیمت: 487,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش می نوش شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 4 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 557,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 700,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 648,000 تومان

بازگشت