۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش زیستن

نخ و نقشه تابلو فرش زیستن
کد نخ و نقشه326
عرض62 سانتی‌متر (417 گره)
ارتفاع89 سانتی‌متر (600 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل250200
تعداد رنگ‌ها122 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت نخ و نقشه498,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش زیستن شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 10 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 595,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 820,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 725,000 تومان

بازگشت