۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش رنج نیک فرجام

نخ و نقشه تابلو فرش رنج نیک فرجام
آماده‌سازی
کد نخ و نقشه330
عرض62 سانتی‌متر (417 گره)
ارتفاع89 سانتی‌متر (600 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل250200
تعداد رنگ‌ها132 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت نخ و نقشه498,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش رنج نیک فرجام شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 10 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 600,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 845,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 745,000 تومان

بازگشت