۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش دختر کرد

نخ و نقشه تابلو فرش دختر كرد یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه701
عرض52 سانتی‌متر (350 گره)
ارتفاع81 سانتی‌متر (545 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل190750
تعداد رنگ‌ها96 رنگ
تعداد رنگ ابریشم5 رنگ

قیمت: 408,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دختر کرد شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 5 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 461,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 578,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 541,000 تومان

بازگشت