۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش شوق دیدار

نخ و نقشه تابلو فرش شوق ديدار یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه703
عرض50 سانتی‌متر (337 گره)
ارتفاع67 سانتی‌متر (450 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل151650
تعداد رنگ‌ها74 رنگ
تعداد رنگ ابریشم4 رنگ

قیمت: 385,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش شوق دیدار شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 4 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 441,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 548,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 515,000 تومان

بازگشت