۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش نگاه آشنا

نخ و نقشه تابلو فرش نگاه آشنا یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه704
عرض56 سانتی‌متر (377 گره)
ارتفاع89 سانتی‌متر (600 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل226200
تعداد رنگ‌ها114 رنگ
تعداد رنگ ابریشم4 رنگ

قیمت: 460,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش نگاه آشنا شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 4 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 521,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 648,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 610,000 تومان

بازگشت