۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش پیرمرد

نخ و نقشه تابلو فرش پيرمرد یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه707
عرض42 سانتی‌متر (280 گره)
ارتفاع54 سانتی‌متر (365 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل102200
تعداد رنگ‌ها68 رنگ
تعداد رنگ ابریشم4 رنگ

قیمت: 320,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش پیرمرد شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 4 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 356,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 441,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 418,000 تومان

بازگشت