نخ و نقشه تابلو فرش طرح های ویژه با تعداد ابریشم بالا

طرح تابلو فرش دایره هستی با 30 رنگ ابریشم

89 در 64 سانتی‌متر - 129 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 855,000 تومان
طرح تابلو فرش مینیاتور با 31 رنگ ابریشم

83 در 125 سانتی‌متر - 137 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,295,000 تومان
نقشه تابلو فرش نیاز نوازش با 30 رنگ ابریشم

87 در 111 سانتی‌متر - 103 رنگ

582 در 746 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,195,000 تومان
نقشه تابلو فرش مینیاتور عطوفت با 30 رنگ ابریشم

119 در 80 سانتی‌متر - 139 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,190,000 تومان
نقشه تابلو فرش مینیاتور بوی بهار با 30 رنگ ابریشم

74 در 104 سانتی‌متر - 138 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,040,000 تومان
نقشه تابلو فرش مینیاتور ساز ساقی با 30 رنگ ابریشم

115 در 82 سانتی‌متر - 130 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,165,000 تومان