۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش طرح های ویژه با تعداد ابریشم بالا

نقشه تابلو فرش مینیاتور عطوفت با 30 رنگ ابریشم

119 در 80 سانتی‌متر - 139 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 810,000 تومان