۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش شام آخر

نخ و نقشه تابلوفرش شام آخر یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه501
عرض115 سانتی‌متر (770 گره)
ارتفاع74 سانتی‌متر (500 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل385000
تعداد رنگ‌ها20 رنگ
تعداد رنگ ابریشم0 رنگ

قیمت: 487,000 تومان

نخ و نقشه تابلوفرش شام آخر شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 557,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 700,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 648,000 تومان

بازگشت