۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش تاب‌بازی

نخ و نقشه تابلوفرش تاب‌ بازی یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه510
عرض52 سانتی‌متر (350 گره)
ارتفاع77 سانتی‌متر (520 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل182000
تعداد رنگ‌ها25 رنگ
تعداد رنگ ابریشم0 رنگ

قیمت: 385,000 تومان

نخ و نقشه تابلوفرش تاب‌ بازی شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 441,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 548,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 515,000 تومان

بازگشت