۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش خلقت آدم

نخ و نقشه تابلوفرش خلقت آدم یگانه فراز تبریز
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه512
عرض82 سانتی‌متر (550 گره)
ارتفاع64 سانتی‌متر (433 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل238150
تعداد رنگ‌ها22 رنگ
تعداد رنگ ابریشم0 رنگ

قیمت: 429,000 تومان

نخ و نقشه تابلوفرش خلقت آدم شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 484,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 614,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 567,000 تومان

بازگشت