۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه فرش نوین فر

نخ و نقشه فرش نوين فر یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه0205
عرض182 سانتی‌متر (1220 گره)
ارتفاع261 سانتی‌متر (1754 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل2139880
تعداد رنگ‌ها43 رنگ
تعداد رنگ ابریشم0 رنگ

قیمت: 2,700,000 تومان

نخ و نقشه فرش نوین فر شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله به همراه یک کیلو ابریشم مورد استفاده در کارعرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 3,100,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 3,790,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 3,350,000 تومان

بازگشت