برجسته‌زنی

هنر رقص قیچی یا همان برجسته كاری بر روی فرش از همان ابتدای كار تابلو فرش بافی پا به پای این هنر جلو آمده است و توانسته جای خود را در میان هنر دوستان باز كند،به طوری كه امروزه بیش از ۷۰ درصد تابلو فرش های بافته شده توسط هنرمندان با ذوق برجسته كار آذین می شود.

هنر تقارن و تناسب در حجم سازی كه عالی ترین مرتبه هنری منبت به شمار می رود،برای اولین بار در تاریخ فرش ایران توسط هنرمندان چیره دست برجسته کار بر سطح تابلو فرش با بالاترین دقت انجام گرفته است.این هنرنمایی بر روی الیاف ناپایدار پشم كه خطای ابزار كار غیر قابل جبران می باشد،كاری شگرف و بعیدالوصول است.

شركت يگانه فراز تبریز با راه اندازی كارگاه برجسته كاری و جذب اساتید با تجربه ی این هنر كوشیده است در راستای افزایش حجم مشتریان خود ،هنر برجسته كاری را نیز به دیگر خدمات خود افزوده و لذت و حق زیبا بینی را به هنردوستان و هنرمندان عزیز داده است.