نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه تابلوفرش نوازنده های سلطنتی-یگانه فراز تبریز

196 در 124 سانتی‌متر - 156 رنگ

1400 در 887 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 8,720,000 تومان
خرید و قیمت نخ و نقشه فرش تمام ابریشم-یگانه فراز تبریز

84 در 126 سانتی‌متر - 33 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,800,000 تومان
نخ و نقشه کامپیوتری مجلس خواستگاری-یگانه فراز تبریز

141 در 105 سانتی‌متر - 145 رنگ

1010 در 747 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 5,240,000 تومان
نخ و نقشه فرش تمام ابریشم - خرید آنلاین و پرداخت درب منزل-یگانه فراز تبریز

84 در 126 سانتی‌متر - 33 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,980,000 تومان
نخ و نقشه دختر گل فروش-یگانه فراز تبریز

59 در 73 سانتی‌متر - 118 رنگ

420 در 520 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 2,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سردرود تبریز

84 در 126 سانتی‌متر - 33 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,980,000 تومان
فروش آنلاین نخ و نقشه تابلو فرش طرح رقص عربی

140 در 87 سانتی‌متر - 99 رنگ

1000 در 620 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 4,490,000 تومان
سفارش نخ و نقشه فرش دستباف نفیس-یگانه فراز تبریز

97 در 149 سانتی‌متر - 46 رنگ

690 در 1062 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 5,340,000 تومان

84 در 63 سانتی‌متر - 64 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 2,270,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 1,760,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مادر و کودک

56 در 84 سانتی‌متر - 25 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 1,930,000 تومان
نقشه شکارگاه تبریز

172 در 130 سانتی‌متر - 95 رنگ

1227 در 930 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 8,920,000 تومان

35 در 53 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(5 رای)
قیمت: 1,100,000 تومان

59 در 76 سانتی‌متر - 92 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 2,040,000 تومان

49 در 67 سانتی‌متر - 88 رنگ

350 در 480 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(10 رای)
قیمت: 1,690,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسبهای کوهستان یگانه فراز تبریز

84 در 48 سانتی‌متر - 83 رنگ

600 در 340 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,910,000 تومان

49 در 62 سانتی‌متر - 115 رنگ

350 در 443 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 1,580,000 تومان

147 در 98 سانتی‌متر - 81 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 5,110,000 تومان

98 در 70 سانتی‌متر - 20 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 2,380,000 تومان

118 در 84 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(3 رای)
قیمت: 3,540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز یگانه فراز تبریز

147 در 102 سانتی‌متر - 151 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 5,380,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش لانه قناري یگانه فراز تبریز

35 در 53 سانتی‌متر - 71 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاری سایز کوچک

84 در 115 سانتی‌متر - 39 رنگ

600 در 824 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(7 رای)
قیمت: 3,370,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 2,120,000 تومان