نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز-طرح زیرپایی

53 در 81 سانتی‌متر - 29 رنگ

380 در 575 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,120,000 تومان
طرح و نقشه زیرپایی زمینه قرمز-یگانه فراز

69 در 103 سانتی‌متر - 11 رنگ

491 در 735 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 4,940,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز

105 در 154 سانتی‌متر - 26 رنگ

747 در 1099 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 11,640,000 تومان
طرح و نقشه شیر دوش-یگانه فراز

90 در 62 سانتی‌متر - 96 رنگ

640 در 440 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,930,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دستبافت طرح اسب سفید-یگانه فراز

49 در 73 سانتی‌متر - 57 رنگ

350 در 520 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,000,000 تومان

84 در 63 سانتی‌متر - 64 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 3,890,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 3,020,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز-طرح زیرپایی

126 در 202 سانتی‌متر - 30 رنگ

900 در 1440 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 18,470,000 تومان
نخ و نقشه تبریز-مینیاتور مادرانه

53 در 80 سانتی‌متر - 31 رنگ

380 در 570 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,400,000 تومان

35 در 53 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(5 رای)
قیمت: 1,900,000 تومان

59 در 76 سانتی‌متر - 92 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 3,500,000 تومان

49 در 67 سانتی‌متر - 88 رنگ

350 در 480 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 2,900,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسبهای کوهستان یگانه فراز تبریز

84 در 48 سانتی‌متر - 83 رنگ

600 در 340 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 3,280,000 تومان

49 در 62 سانتی‌متر - 115 رنگ

350 در 443 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(10 رای)
قیمت: 2,710,000 تومان

98 در 70 سانتی‌متر - 20 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 4,090,000 تومان

49 در 76 سانتی‌متر - 96 رنگ

350 در 545 گره - رج‌شمار 50

(8 رای)
قیمت: 3,140,000 تومان

118 در 84 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 6,080,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش لانه قناري یگانه فراز تبریز

35 در 53 سانتی‌متر - 71 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,900,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاری سایز کوچک

84 در 115 سانتی‌متر - 39 رنگ

600 در 824 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(7 رای)
قیمت: 6,980,000 تومان
نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش سی و سه پل

98 در 59 سانتی‌متر - 85 رنگ

700 در 420 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 4,150,000 تومان
طرح و نقشه منظره کوهستان-یگانه فراز

84 در 59 سانتی‌متر - 66 رنگ

600 در 420 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,750,000 تومان
طرح و نقشه تابلو فرش خانه پدربزرگ-یگانه فراز

98 در 69 سانتی‌متر - 99 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 4,500,000 تومان
طرح و نقشه وان یکاد-یگانه فراز

70 در 48 سانتی‌متر - 23 رنگ

500 در 346 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 2,860,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه های زیبا-ارسال رایگان

98 در 49 سانتی‌متر - 70 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(18 رای)
قیمت: 3,670,000 تومان