(مشاهده کامل طرح ها از منوی نخ و نقشه در پایین)

70 در 98 سانتی‌متر - 138 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 4,650,000 تومان

108 در 77 سانتی‌متر - 130 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 5,280,000 تومان

81 در 106 سانتی‌متر - 160 رنگ

580 در 760 گره - رج‌شمار 50

(16 رای)
قیمت: 5,490,000 تومان