بلاگ

اوضاع حاکم بربازارهای جهانی درچندسال اخیر حاکی از ضرورت نظارت سازمانی نظیراستاندارد ویاسازمان مشابه دیگری رابرفرش دارد .که این نظارت تاحدودزیادی ضامن حفظ ارزش های فنی ونیز کیفیت هنری فرش راشامل می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی از صادرات 136 میلیون دلاری فرش و صنایع دستی در 9 ماه امسال از استان خبر داد و گفت: در حال حاضر فرش تبریز به 85 کشور دنیا صادر می‌شود.

انتساب فرش ها به غرب ایران صرفا بر مبنای جغرافیایی صورت می گیرد. در شهرهای متعدد این منطقه وسیع که از لحاظ بزرگی با آلمان غربی قابل قیاس است.

محیط اطراف ما را اشکال و طرحهای متفاوت دربر گرفته‌اند که هرکدام از آنه به طریقی مفهومی را دربر می‌گیرند و یا بیان‌کنندهٔ موضوعی خاص می‌باشند. شکل مفهومی است گسترده و بسیار فراگیر که هر مورد قابل تصوری را دربر میگیرد اعم از شکل ظاهری اجسام تا کلمات، ارقام، حروف و نشانه‌های مختلف که هرکدام به طریقی ذهن ما را متوجه مفهوم خاصی میکنند.

بشر از زماني كه خود را شناخت و ضرورت وجود ملزومات زندگي را احساس نمود، به فكر داشتن منسوجي بود تا او را در برابر سرما و سختي زمين محافظت نمايد. پشم و موي حيواناتي نظير گوسفند و بز، اولين يافته‌هاي بشر براي برآوردن اين نياز بود و متعاقباً پوست اين حيوانات اولين زيرانداز يا به عبارت ديگر، فرش منسوج بود.